Reiscommissie

Ze zijn er maar druk mee! Een studiereis organiseren is natuurlijk niet niks en vergt veel tijd.
De reiscommissie (ReisCo) is al vanaf vorig jaar bezig met het organiseren van een
studiereis. Binnenkort is er een evenement waar meer duidelijk wordt over de reis en waar
de leden kunnen stemmen over de locaties Ardennen en Dublin. De studiereis is in de
meivakantie. Dus hou een plekje vrij in je agenda! Binnen deze commissies zijn
verschillende functies die vervuld worden door Frank den Breejen als voorzitter, Anique van
Tol als notulist en Amber Schoenmaker als penningmeester. Daarnaast zijn Samantha
Geurts en George van de Grift algemene leden. Er is nog een plaatst over als algemeen lid,
deze is bestemd voor een eerstejaars.

linkedin

facebook

instagram

 

snapcode