Commissies

Commissies

Commissies algemeen

FMC heeft acht commissies!
Een commissie heeft heel veel voordelen en zorgt voor heel veel gezelligheid!

Zoals jullie weten heeft FMC veel commissies, die ons allemaal superveel helpen met het organiseren van heel leuke, en studiegerelateerde evenementen.
Het organiseren van deze evenementen is voor FMC erg belangrijk.
De leden leren plannen en organiseren, het is goed voor communicatieve vaardigheden en het staat goed op de CV.
Verder bouwen ze een mooi netwerk op!

Studiecommissie

Deze commissie houdt zich bezig met het organiseren van studiegerelateerde activiteiten.
Daarbij moet je denken aan bedrijfsbezoeken, symposia en lezingen organiseren. Het is een
leuke manier om samen met andere FMC’ers je netwerk op te bouwen.

Adviesorgaan

Het Adviesorgaan is dit jaar opgericht met als doel om het bestuur te ondersteunen. 
Het AO bestaat uit ouderejaarsjaars FMC-leden die dus al wat langer meedraaien en op verschillende manieren ervaring hebben met het reilen en zeilen van de vereniging.
Wij ondersteunen het bestuur door gevraagd en ongevraagd advies te geven over kleine en grote besluiten. 
Onze voorzitter is standaard aanwezig bij de bestuursvergadering zodat wij op de hoogte blijven van de huidige zaken en advies kunnen geven wanneer dat nodig is.
Doordat wij op de hoogte blijven van de huidige stand van zaken zijn wij een extra vangnet om dit jaar in goede banen te leiden.

Kascommissie

De Kascommissie is dit jaar voor het eerst opgericht en is een commissie die eigenlijk noodzakelijk is voor de vereniging.
De KasCo is belangrijk omdat door hen toezicht wordt gehouden op de financiële kant van de vereniging en is daarmee een controle op de taken van de penningmeester.
De KasCo bestaat uit leden die interesse hebben in cijfertjes (begroting; balans etc.) of daarin beter willen worden.

Leden:
Calvin Gijzenij
Meike Riemens

Fotojaarboekcommissie

De fotojaarboekcommissie (FoCo) maakt ieder jaar een prachtig jaarboek over wat er in het
afgelopen jaar gebeurd is bij FMC. Het boek wordt uiteraard gevuld met een foto van ieder
lid. Daarnaast staat het bomvol leuke quotes, ranglijsten van onze leden en mooie foto’s van
de activiteiten en borrels. Verder komt het jaarboek van 2016-2017 binnenkort uit. Daarnaast
probeert de commissie bij alle activiteiten en borrels te zijn om foto’s te nemen van deze
geweldige gebeurtenissen!

Sustainablecollegetour commissie

Sinds maart 2016 wordt elk jaar een week georganiseerd op Inholland die in het teken staat
van duurzaamheid. In deze week komen gastsprekers langs en worden er workshops en
een symposium georganiseerd. Vorig jaar kon je o.a. een insectenworkshop volgen. In deze
workshop kon je insecten eten die in sushi en muffins zaten. Ook wordt een hackathon
georganiseerd voor tweedejaars. Dit alles staat dus in het teken van duurzaamheid omdat
dit één van de pijlers is van alle 4 de groene opleidingen van Inholland Delft. FMC stond
zelfs in de krant!

Eerstejaarsweekendcommissie

De EJW commissie organiseert het Eerstejaarsweekend. Het is veel voorbereidend werk en
de voorbereidingen van dit weekend zijn in de zomervakantie. De commissie had hier geen
moeite mee en vond het super leuk om te doen. Als commissielid leer je de eerstejaars
buiten school om kennen door middel van activiteiten. Dat is natuurlijk erg leuk, maar ook
heel belangrijk. Verder is het weekend zelf gewoon super gezellig en soms een beetje
stroef.

Reiscommissie

Ze zijn er maar druk mee! Een studiereis organiseren is natuurlijk niet niks en vergt veel tijd.
De reiscommissie (ReisCo) is al vanaf vorig jaar bezig met het organiseren van een
studiereis. Binnenkort is er een evenement waar meer duidelijk wordt over de reis en waar
de leden kunnen stemmen over de locaties Ardennen en Dublin. De studiereis is in de
meivakantie. Dus hou een plekje vrij in je agenda! Binnen deze commissies zijn
verschillende functies die vervuld worden door Frank den Breejen als voorzitter, Anique van
Tol als notulist en Amber Schoenmaker als penningmeester. Daarnaast zijn Samantha
Geurts en George van de Grift algemene leden. Er is nog een plaatst over als algemeen lid,
deze is bestemd voor een eerstejaars.

Buitenactiviteitencommissie

De binnen- en buitenactiviteitencommissie (BaCo) is eigenlijk niet een echte commissie. Een
keer in de week trotseert een groepje FMC’ers de bittere avondkou om te gaan hardlopen.
En ze doen dit zelfs voor hun lol! Het groepje draaft onder leiding van Sophia Schultz door
de straten van Delft. Daarnaast kunnen er ook andere sporten beoefent worden, als daar
genoeg animo voor is. Binnen de commissie zijn nog wel ‘trainers’ nodig.

Borrelcommissie

De borrelcommissie is de commissie die zich bezighoudt met alle borrels en het jaarlijkse
kerstfeest. De borrelcommissie wordt ook wel afgekort tot BoCo en bestaat uit leden van de
vereniging. Elke maand probeert de Borrelcommissie minstens één (thema)borrel te
organiseren, zoals: de oktoberfest borrel, piratenborren en natuurlijk de jongens tegen de
meisjes borrel. Binnen de commissies zijn er verschillende functies, zoals: een voorzitter,
een notulist, een penningmeester, promoter en algemene leden.

Benieuwd naar de upcoming evenementen van de borrelcommissie van dit jaar? Check onze website en onze Facebook!

linkedin

facebook

instagram

 

snapcode